Hoe leren we een taal ?

We leren op een persoonlijke manier al naar gelang onze motivatie.
Hiervoor hebben we teksten nodig die ons interesseren met bijbehorende afbeeldingen en vragen.
Daarnaast leren we ook oog te krijgen voor het grammaticale systeem en ons daarop te bezinnen.
Dus aannemende dat een les een gelegenheid is voor communicatie en het leren van een taal een persoonlijke reis is, moet de cursus die men volgt een goed kompas zijn voor de reiziger, en de docent een goede stuurman. De ervaring, de manier van lesgeven, het lesmateriaal zijn van essentieel belang in een taalles.
Op deze manier zal de student de reis op een veilige, effectieve en plezierige wijze beginnen én eindigen.
We nodigen jullie uit om met ons op reis te gaan !